evvel

evreka

EYun ʰeurḗka ἑυρήκα z«buldum!», fizikçi Arkhimedes'in (MÖ 290-212) bir buluş üzerine bağırarak söylediği söz EYun ʰeurískō ἑυρίσκω zbulmak, keşfetmek << HAvr *we-wr-isko HAvr *h₁wer- (*ewer-) bulmak

evren

<< ETü evren 1. döngü, çark, 2. kubbe ETü evir-/evür- evirmek, döndürmek +(g)An

evrenkent

§ YTü evren YTü kent

evrim

TTü evir- döndürmek +Im

evsaf

Ar awṣāf أوصاف z [#wṣf afˁāl çoğ.] vasıflar, nitelikler Ar waṣf وَصْف z [t.] nitelik

evvel

[ Codex Cumanicus, 1303]
principium ... origo [başlangıç, ilk] - Tr: aval evvela "ilk önce [zarf]" [ Süleyman Çelebi, Mevlid, 1409]
Haḳ teˁālā ne yarattı evvelā/ Cümle mahlūḳātdan kim evvel ola evveliyat [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
evveliyāt: Bir iş veya vukuatın ibtidaları, ilk kısmı

Ar awwal أوّل z [#Awl/#wAl afˁal kıy.] birinci, ilk, başlangıç Ar āla آل zgeri döndü, başa döndü

 alet

Benzer sözcükler: evvelâ, evvelallah, evvelemirde, evvelîn, evveliyat, evvelki, kânunuevvel, teşrinievvel

Bu maddeye gönderenler: cemaziyülevvel


05.09.2017
evye

Fr évier yalak, lavabo << OLat aquarium su kabı, su yalağı

ex

İng ex 1. eski, önceki [önek], 2. eski eş Lat ex 1. ayrılma edatı, [bileşik adlarda] den hali, 2. bir görevden ayrılmış kamu görevlileri için kullanılan deyim HAvr *h₁eǵʰs (*eǵʰs) ayrılma edatı

ey

<< ETü ay/ey/hay/hey hitap ünlemi

eyalet

~? Ar *iyāla(t) إيالة z [#wly ifˁāla(t) IV msd.] yönetim, idare Ar waliya وَلِىَ zveli oldu, göz kulak oldu

eye

<< ETü eyēgü kaburga