evrim

evrak

Ar awrāḳ أوراق z [#wrḳ afˁāl çoğ.] yapraklar, (mec.) sayfalar Ar waraḳ ورق z [t.] yaprak

evre

TTü evir- döndürmek +A

evreka

EYun ʰeurḗka ἑυρήκα z«buldum!», fizikçi Arkhimedes'in (MÖ 290-212) bir buluş üzerine bağırarak söylediği söz EYun ʰeurískō ἑυρίσκω zbulmak, keşfetmek << HAvr *we-wr-isko HAvr *h₁wer- (*ewer-) bulmak

evren

<< ETü evren 1. döngü, çark, 2. kubbe ETü evir-/evür- evirmek, döndürmek +(g)An

evrenkent

§ YTü evren YTü kent

evrim

YTü: "[Fr évolution karşılığı]" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
kendimizi, söz gelişi, Fransız, İngiliz, Alman v.k. uluslarının evrim (inkişaf) yollarına göre anlamağa çalışıyoruz. YTü: evrimleşmek [ Milliyet - gazete, 1976]
insanın şu ya da bu hayvandan evrimleşmiş olmasının, onun değerini düşürmeyeceğini de sözlerine eklemektedir.

TTü evir- döndürmek +Im

 evir-

Not: TTü evir- ve devir- fiilleri esasen eşanlamlı olduğu halde, YTü evrim ve devrim biçimleri arasında keyfi anlam ayrışması yaratılmıştır.

Benzer sözcükler: evrimci, evrimleşmek, evrimsel


22.09.2017
evsaf

Ar awṣāf أوصاف z [#wṣf afˁāl çoğ.] vasıflar, nitelikler Ar waṣf وَصْف z [t.] nitelik

evvel

Ar awwal أوّل z [#Awl/#wAl afˁal kıy.] birinci, ilk, başlangıç Ar āla آل zgeri döndü, başa döndü

evye

Fr évier yalak, lavabo << OLat aquarium su kabı, su yalağı

ex

İng ex 1. eski, önceki [önek], 2. eski eş Lat ex 1. ayrılma edatı, [bileşik adlarda] den hali, 2. bir görevden ayrılmış kamu görevlileri için kullanılan deyim HAvr *h₁eǵʰs (*eǵʰs) ayrılma edatı

ey

<< ETü ay/ey/hay/hey hitap ünlemi