evla

evet

Eski Türkçe evet veya emet veya yemet "olumlama sözü" sözcüğünden evrilmiştir.

evham

Arapça whm kökünden gelen awhām أوهام z "vehimler, korkular" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahm وهم z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eviç

Arapça Awc kökünden gelen awc أوج z "doruk, zirve, göğün en yüksek tabakası" sözcüğünden alıntıdır.

evir|mek

Eski Türkçe ebir- "çevirmek, döndürmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen egir- sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

evkaf

Arapça wḳf kökünden gelen awḳāf أوقاف z "vakıflar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳf وقف z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

evla
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
bu sözlerde éki dürüst rivāyet keldi erse cemˁ kıİmak evlārak boldı [daha uygunca oldu]

Köken

Arapça wly kökünden gelen awlā أَوْلَى z "daha uygun, daha değerli, yakışan, yeğ" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walīy وَلِىّ z "yakın, uygun" fiilinin afˁal vezninde kıyas halidir.

Daha fazla bilgi için veli maddesine bakınız.


13.08.2017
evlat

Arapça wld kökünden gelen awlād أولاد z "çocuklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walad ولد z "çocuk" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

evlek

Yeni Yunanca avlákion αυλάκιον z "sabanla toprakta açılan yarık, kanal, su arkı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aûlaks αῦλαξ z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰelkō ἑλκω z "1. sürmek, sürüklemek, ağır bir şey çekmek, 2. tarla sürmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *selk- biçiminden evrilmiştir.

evlen|mek

Eski Türkçe evlēn- "ev edinmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe evlē- "ev edindirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ev "av" sözcüğünden Eski Türkçe +lAn- ekiyle türetilmiştir.

evliya

Arapça wly kökünden gelen awliyāˀ أولياء z "dostlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walī وَلِى z "dost, veli" sözcüğünün afˁilā vezninde çoğuludur.

evolüsyon

Fransızca évolution "evrim, gelişme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince evolutio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince evoluere "(tomar veya katlı bir şey) açmak, çözmek, salmak, (kitap) okumak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince voluere "dönmek, döndürmek, yuvarlanmak, yuvarlamak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.