evir|mek

evelek

≈ Erm avelug աւելուկ z [küç.] labada bitkisi, tirşik, rumex (Kaynak: DankoffALT sf. §36)<? Erm avel աւել zsüpürge

ever|mek

TTü ev +(g)Ar-

evet

<< ETü evet/emet/yemet olumlama sözü

evham

Ar awhām أوهام z [#whm afˁāl çoğ.] vehimler, korkular Ar wahm وهم z [t.]

eviç

Ar awc أوج z [#Awc faˁl ] doruk, zirve, göğün en yüksek tabakası

evir|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
Kögmen yışıġ ebirü keltimiz [Kögmen dağının çevresini dolaşarak geldik] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol meni yoldın ewürdi [yoldan çevirdi], ol ayak ewürdi [kadehi devirdi] (...) er ewrüldi [o gittiği yoldan çevrildi Gittiği doğrultuyu değiştiren herkes için bu sözcük kullanılır.]]

<< ETü ebir- çevirmek, döndürmek ≈? ETü egir- a.a.

 eğir-

Benzer sözcükler: evirgen, evrilmek

Bu maddeye gönderenler: evre, evren (evrenkent), evrim


20.09.2017
evkaf

Ar awḳāf أوقاف z [#wḳf afˁāl çoğ.] vakıflar Ar waḳf وقف z [t.]

evla

Ar awlā أَوْلَى z [#wly afˁal kıy.] daha uygun, daha değerli, yakışan, yeğ Ar walīy وَلِىّ zyakın, uygun

evlat

Ar awlād أولاد z [#wld afˁāl çoğ.] çocuklar Ar walad ولد z [t.] çocuk

evlek

Yun avlákion αυλάκιον z [küç.] sabanla toprakta açılan yarık, kanal, su arkı << EYun aûlaks αῦλαξ za.a. +ion EYun ʰelkō ἑλκω z1. sürmek, sürüklemek, ağır bir şey çekmek, 2. tarla sürmek << HAvr *selk- a.a.

evlen|mek

<< ETü evlēn- ev edinmek ETü evlē- ev edindirmek ETü ev av +lAn-