evcimen

ev

<< ETü ev yaşam alanı, konut

evamir

Ar awāmir أوامر z [#Amr afāˁil çoğ.] emirler Ar amr أمر z [t.] emir

evanjelik

İng evangelic(al) 1. İncile ait, İncilci, 2. Hıristiyanlığı aktif olarak yayma çabasında olan EYun euangelikós ευαγγελικόσ za.a. EYun euángelos ευάγγελος z1. iyi haberci, müjdeci, 2. İncil

evaze

Fr évasé [pp.] ağzı genişletilmiş, vazo şeklinde Fr évaser [den.] vazolaştırmak Fr e(x)+ vase vazo

evcil

TTü ev +çIl

evcimen

TTü: [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
avret ki erden temāsını götüre ve ārzūsı ayruk ere düşe, kedbānū olmaya, yaˁni evcümen olmaya

<< TTü evcümen evine bağlı, evcil TTü ev

 ev

Not: +cümen ögesinin yapısı açık değildir.


25.05.2015
evele|mek

<< TTü evetle-

evelek

≈ Erm avelug աւելուկ z [küç.] labada bitkisi, tirşik, rumex (Kaynak: DankoffALT sf. §36)<? Erm avel աւել zsüpürge

ever|mek

TTü ev +(g)Ar-

evet

<< ETü evet/emet/yemet olumlama sözü

evham

Ar awhām أوهام z [#whm afˁāl çoğ.] vehimler, korkular Ar wahm وهم z [t.]