ev

etüt

Fr étude (bilimsel veya eğitsel) çalışma, inceleme << Lat studium gayret, çalışma Lat studēre gayret etmek, çaba göstermek +ium << HAvr *stud-éh₁- (*stud-ḗ-) HAvr *(s)tew- bastırmak, ileri atılmak

etüv

Fr étuve ısıtma kabini (≈ EYAlm stuba şömine, şömineli oda ) << OLat *iztuba a.a.

etvar

Ar aṭwār أطْوَار z [#ṭwr afˁāl çoğ.] tavırlar Ar ṭawr طور z [t.] hal, durum

euro

Fr/İng/Alm euro Avrupa para birimi (İlk kullanım: 1995 Germain Pirlot, Belç. dilci.) öz Europa/Europe Avrupa

euzubillah

Ar aˁūḏu billāhi اَعُوذُ بِاللهِ z [#ˁwḏ fiˁāl msd.] (ben) Allah'a sığınırım Ar naˁūḏu billāhi نعوذ بالله z(biz) Allah'a sığınırız Ar ˁāḏa عاذ zsığındı

ev

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
özüŋ edgü körteçi seŋ ebiŋe kirteçi [sen iyilik göreceksin evine gireceksin] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
év ايو: al-bayt [[ancak kısa elifle ev daha fasihtir]] (...) [[Türkler eve ev der ancak Oğuzlar ve benzerleri ew derler.]]

<< ETü ev yaşam alanı, konut

Not: İlkel anlamı belki "çevrili yer" olabilir. Karş. ETü evürmek "çevirmek". Karş. Ar dār "ev", dāra "çevirdi".

Benzer sözcükler: ev bark, evcek, evci, evcilik, evlere şenlik, evsel, konukevi, orduevi

Bu maddeye gönderenler: cemevi, evcil, evcimen, ever-, evlen-, genelev


02.01.2016
evamir

Ar awāmir أوامر z [#Amr afāˁil çoğ.] emirler Ar amr أمر z [t.] emir

evanjelik

İng evangelic(al) 1. İncile ait, İncilci, 2. Hıristiyanlığı aktif olarak yayma çabasında olan EYun euangelikós ευαγγελικόσ za.a. EYun euángelos ευάγγελος z1. iyi haberci, müjdeci, 2. İncil

evaze

Fr évasé [pp.] ağzı genişletilmiş, vazo şeklinde Fr évaser [den.] vazolaştırmak Fr e(x)+ vase vazo

evcil

TTü ev +çIl

evcimen

<< TTü evcümen evine bağlı, evcil TTü ev