euzubillah

etriye

Fr étrier 1. üzengi, 2. a.a. << Ger *streup- üzengi

etüt

Fr étude (bilimsel veya eğitsel) çalışma, inceleme << Lat studium gayret, çalışma Lat studēre gayret etmek, çaba göstermek +ium << HAvr *stud-éh₁- (*stud-ḗ-) HAvr *(s)tew- bastırmak, ileri atılmak

etüv

Fr étuve ısıtma kabini (≈ EYAlm stuba şömine, şömineli oda ) << OLat *iztuba a.a.

etvar

Ar aṭwār أطْوَار z [#ṭwr afˁāl çoğ.] tavırlar Ar ṭawr طور z [t.] hal, durum

euro

Fr/İng/Alm euro Avrupa para birimi (İlk kullanım: 1995 Germain Pirlot, Belç. dilci.) öz Europa/Europe Avrupa

euzubillah

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
ve eger ˁıyāẕu-billāhi bu ġurūr şarābı aldanmağından ve ḥarām şarābı esrimeginden aldanduŋız [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
elleri ve ayakları uvansa [kırılsa] neˁūẕu-billāh

Ar aˁūḏu billāhi اَعُوذُ بِاللهِ z [#ˁwḏ fiˁāl msd.] (ben) Allaha sığınırım Ar naˁūḏu billāhi نعوذ بالله z(biz) Allaha sığınırız Ar ˁāḏa عاذ zsığındı

 Allah

Not: E'ūzu billāhi min eş-şeytāni'r-racim "lanetli şeytandan Allah'a sığınırım" deyiminin kısa biçimidir.

Benzer sözcükler: neuzubillah

Bu maddeye gönderenler: maazallah


17.02.2018
ev

<< ETü ev yaşam alanı, konut

evamir

Ar awāmir أوامر z [#Amr faˁāˀil çoğ.] emirler Ar amr أمر z [t.] emir

evanjelik

İng evangelic(al) 1. İncile ait, İncilci, 2. Hıristiyanlığı aktif olarak yayma çabasında olan EYun euangelikós ευαγγελικόσ za.a. EYun euángelos ευάγγελος z1. iyi haberci, müjdeci, 2. İncil

evaze

Fr évasé [pp.] ağzı genişletilmiş, vazo şeklide Fr évaser [den.] vazolaştırmak Fr e(x)+ vase vazo

evcil

TTü ev +çIl