etnografya

etki

Türkiye Türkçesi et- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

etkin

Türkiye Türkçesi et- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

etmen

Türkiye Türkçesi et- fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

etn(o)+

Fransızca éthno+ veya İngilizce ethno+ "[bileşik adlarda] ulus, kavim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca éthnos έθνος z "ulus, kavim" sözcüğünden alıntıdır.

etnik

Fransızca ethnique "kavmî, kavimsel" sözcüğünden alıntıdır.

etnografya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mustafa Sait Bey, Avrupa Seyahatnamesi (1898), 1898]
insan gûyâ burada zî-hayat bir etnoğrafya sergisi müşahede ediyor [ Ahmed Hamdi, Lugat-i Ecnebiye, 1909]
etnografi

Köken

Fransızca ethnographie "kavimbilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Ethnographie sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1767 J. Fr. Schöpperlin, Alm. eğitimci)

Daha fazla bilgi için etn(o)+, graf(o)+ maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Rus imparatorluğundaki kavimlere ilişkin araştırmalarda kullanılan Völkerbeschriebung terimine karşılık Alman kültür dünyasında üretilmiş terimdir. Türkiye'de 20. yy ilk yarısında popülerdi.

Benzer sözcükler

etnograf, etnografi


06.08.2020
etnonim

Fransızca ethnonyme "ulus veya kavim adı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca éthnos έθνος z "kavim" ve Eski Yunanca ónoma όνομα z "ad" sözcüklerinin bileşiğidir.

etnosantrik

İngilizce ethnocentric "ulus-merkezci" sözcüğünden alıntıdır.

etobur
etol

Fransızca étole "1. katolik kilisesinde ayin yöneten rahibin taşıdığı göğse sarkan atkı, 2. kürkten yapılmış atkı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince stola "uzun cübbe" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen stolḗ στολή z sözcüğünden alıntıdır.

etraf

Arapça ṭrf kökünden gelen aṭrāf أطراف z "taraflar, yöre, dört yön" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaraf طرف z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.