etnografya

etki

TTü et- +gU

etkin

TTü et- +gIn

etmen

TTü et- +mAn

etn(o)+

Fr éthno+ İng ethno+ [bileşik adlarda] ulus, kavim EYun éthnos έθνος zulus, kavim

etnik

Fr ethnique kavmî, kavimsel

etnografya

[ Mustafa Sait Bey, Avrupa Seyahatnamesi (1898), 1898]
insan gûyâ burada zî-hayat bir etnoğrafya sergisi müşahede ediyor [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
budunbetim, etnografi = Kavmiyat

Fr ethnographie kavimbilim

Benzer sözcükler: etnograf, etnografi


08.07.2015
etnonim

Fr ethnonyme ulus veya kavim adı § EYun éthnos έθνος zkavim EYun ónoma όνομα zad

etnosantrik

İng ethnocentric ulus-merkezci

etobur
etol

Fr étole 1. katolik kilisesinde ayin yöneten rahibin taşıdığı göğse sarkan atkı, 2. kürkten yapılmış atkı << Lat stola uzun cübbe EYun stolḗ στολή za.a.

etraf

Ar aṭrāf أطراف z [#ṭrf afˁāl çoğ.] taraflar, yöre, dört yön Ar ṭaraf طرف z [t.]