etkin

etil

Fr éthyle Alm äthyl kimyada bir bileşik (İlk kullanım: 1834 Justus Liebig, Alm. kimyager.) Alm Äther eter

etimoloji

Fr étymologie sözcüklerin kökeni ve evrimini inceleyen bilim EYun etymología ετυμολογία za.a. EYun étymon έτυμον z [n.] bir şeyin aslı, doğrusu EYun étymos έτυμος zgerçek, asıl

etiyoloji

Fr étiologie tıpta bir hastalığın nedenlerinin incelenmesi EYun aitiá αιτιά zsebep, sorumluluk << HAvr *h₂éi̯-ti- (*ái̯-ti-) HAvr *h₂ei̯- (*ei̯-) tayin etmek

etken

TTü et- +(g)An

etki

TTü et- +gU

etkin

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
etkin = Müessir = Facteur YTü: etkinlik "faaliyet" [ Nurullah Ataç, 1946]
edebiyatı, resmi, musıkiyi, bütün sanatı küçümserler, böylece toplumun etkinlik (faaliyet) alanlarından birini tenkit etmiş, onu yargılamış olurlar

TTü et- +gIn

 et-

Benzer sözcükler: etkinleşmek, etkinleştirmek, etkinlik


09.10.2014
etmen

TTü et- +mAn

etn(o)+

Fr éthno+ İng ethno+ [bileşik adlarda] ulus, kavim EYun éthnos έθνος zulus, kavim

etnik

Fr ethnique kavmî, kavimsel

etnografya

Fr ethnographie kavimbilim Alm Ethnographie (İlk kullanım: 1767 J. Fr. Schöpperlin, Alm. eğitimci)

etnonim

Fr ethnonyme ulus veya kavim adı § EYun éthnos έθνος zkavim EYun ónoma όνομα zad