etiyoloji

etıbba

Ar aṭibbāˀ أَطِبَّاء z [#ṭbb afˁilā çoğ.] tabipler Ar ṭabīb [t.]

etik

Fr éthique ahlak, ahlaki EYun ethikós εθικός zahlaka ilişkin EYun éthos έθος zörf, adap, ahlak, töre +ik°

etiket

Fr étiquette [küç.] yafta EFr estiquier iliştirmek, yapıştırmak +et° Ger *stikan saplamak, sivri şey sokmak << HAvr *(s)teig- sivri bir şey batırmak, saplamak, delmek

etil

Fr éthyle Alm äthyl kimyada bir bileşik (İlk kullanım: 1834 Justus Liebig, Alm. kimyager.) Alm Äther eter

etimoloji

Fr étymologie sözcüklerin kökeni ve evrimini inceleyen bilim EYun etymología ετυμολογία za.a. EYun étymon έτυμον z [n.] bir şeyin aslı, doğrusu EYun étymos έτυμος zgerçek, asıl

etiyoloji

[ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
nedenbilim, etioloji = Mebhası esbap

Fr étiologie tıpta bir hastalığın nedenlerinin incelenmesi EYun aitiá αιτιά zsebep, sorumluluk << HAvr *ai-t-ya- HAvr *ai-1 tayin etmek

 +log

Benzer sözcükler: etiyolojik

Bu maddeye gönderenler: diyet1


07.07.2015
etken

TTü et- +(g)An

etki

TTü et- +gU

etkin

TTü et- +gIn

etmen

TTü et- +mAn

etn(o)+

Fr éthno+ İng ethno+ [bileşik adlarda] ulus, kavim EYun éthnos έθνος zulus, kavim