et|mek

eşofman

Fr échauffement ısınma, ısıtma, sporda ısınma hareketleri Fr échauffer ısınmak, ısıtmak +ment° Fr e(x)+ chauffer ısıtmak

eşraf

Ar aşrāf أشراف z [#şrf afˁāl çoğ.] seçkinler Ar şarīf شريف z [t.] seçkin, soylu

eşref

Ar aşraf أشرف z [#şrf afˁal kıy.] daha şerefli, en şerefli Ar şarīf شريف zşerefli, bahtlı

eşya

Ar aşyāˀ أشياء z [#şyA afˁāl çoğ.] şeyler, nesneler, varlıklar Ar şayˀ شيء z [t.]

et

<< ETü et a.a.

et|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
süŋüş bolsar çerig éter erti [savaş olsa ordu düzer idi] (...) Az bodun étip yaratıp [Az halkını düzenleyip örgütleyip] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
teŋri meniŋ ışım étti [tanrı işimi düzene koydu] (...) ol etük éttürdi [o çizme yaptırdı] (...) ol yükünç étti [o ibadet etti] (Oğuz lehçesi). Oğuzlar yaptıkları her şeyi étti sözcüğüyle ifade ederler. Diğer Türkler bu amaçla kıldı sözcüğünü kullanırlar.

<< ETü ét- düzenlemek, işlemek, yarar kılmak ETü er- olmak, tamam olmak +It-

 er-

Not: Anlam itibariyle ETü er- fiilinin geçişli halidir. Yapıda *ert- > *ēt- > ét- şeklinde bir ses evrimi düşünülmelidir.

Benzer sözcükler: eder, edilmek, ettirmek, ettirgen

Bu maddeye gönderenler: edik, edilgen, edim, edin-, etken, etki, etkin, etmen, eyle- (eylem), iyi (epeyi, eyvallah, iyimser, peki)


04.09.2018
etajer

Fr étagère raflı dolap Fr étage 1. durma yeri, durak, menzil, 2. bina katı, dolap rafı << OLat *staticum a.a. Lat stāre, stat- durmak +ic°

etamin

Fr étamine seyrek dokuma << Lat staminea [fem.] iplik dokuması Lat stamen iplik, lif

etan

Fr éthane İng ethane Alm Äthan kimyada bir bileşik Alm Äther eter

etap

Fr étape konak, merhale ≈ Hol stapel durak << Ger

etatizm

Fr étatisme devletçilik Fr état devlet +ism° İt stato 1. statü, itibar, hükümdarlık payesi, 2. devlet << Lat status statü, itibar