esvet

estarabim

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

estek köstek

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

ester

Almanca Ester "kimyada bir bileşik" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1848 Leopold Gmelin, Alm. kimyacı.) Almanca sözcük Almanca Essig "sirke" ve Almanca Äther "eter" sözcüklerinin bileşiğidir.

estetik

Fransızca ésthetique "güzelliğe ilişkin (sıfat), güzellik teorisi (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca ästhetik "duyular teorisi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1735, A. G. Baumgarten, Alman filozof.) Bu sözcük Eski Yunanca aisthētá αισθητά z "duyu organlarıyla algılanabilen şeyler, görülenler" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca aisthánō αισθάνω z "algılamak, duymak, duyumsamak" fiilinin nötr çoğuludur. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ewis-dʰh₁- (*awis-dʰ-) "duyu-verme, kulak koyma" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ew- (*aw-) "duymak" kökünden türetilmiştir.

esvap

Arapça s̠wb kökünden gelen aṯwāb أثواب z "giyinilen şeyler, giysi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯawb ثوب z "kumaş, bez, tek parça kumaştan oluşan dikişsiz entari veya toga" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

esvet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
esved, pl. sūd, faem. sevdā: Niger.

Köken

Arapça swd kökünden gelen aswad أسْوَد z "kara, siyah" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Hacer-i esved "kara taş". Arapça sözcük, renk ve sakatlık sıfatlarına özgü olan afˁal veznindedir.

Benzer sözcükler

hacer-i esved

Bu maddeye gönderenler

müsvedde, sevda, soda (sodyum)


10.08.2015

Eski Türkçe éş "yoldaş, arkadaş" sözcüğünden evrilmiştir.

eş|mek

Orta Türkçe eş- "yeri kazımak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe eş- "1. taşmak, (at) yürümek (geçişsiz fiil), 2. akıtmak, boşaltmak (geçişli fiil)" fiilinden evrilmiştir.

eşanjör

Fransızca échangeur de chaleur "ısı alışveriş ünitesi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca échanger "değiştokuş etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *excambiare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince cambiare "değiştokuş etmek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

eşantiyon

Fransızca échantillon "nümune" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *scandaculum "ölçü, ölçek" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince scandere "basamak çıkmak, tırmanmak" fiilinin küçültme halidir.

eşarp

Fransızca écharpe "başörtüsü, atkı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skerpā "torba" biçiminden alıntıdır.