estek köstek

esri|mek

Eski Türkçe esür- "sarhoş olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe es- "esmek? germek?" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

essah

Arapça ṣḥḥ kökünden gelen aṣ-ṣāḥḥ الصاحّ z "sahici, doğru (the truth)" sözcüğünden alıntıdır.

estağfurullah

Arapça astaġfiru-llāhi أستغفرالله z "Allah'tan merhamet dilerim (özür dileme deyimi)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġfr kökünden gelen astaġfara إستغفر z "merhamet diledi" fiilinden türetilmiştir.

estamp

Fransızca estampe "1. ıstampa, mühür, 2. oyma tahta veya bakır baskıyla elde edilen resim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca stampa sözcüğünden alıntıdır.

estarabim

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

estek köstek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bahane, boş söz anlamında bir deyim" [ Milliyet - gazete, 1960]
Onu demek istememiştim de, ters anlaşılmıştı da, estekdi de, köstekdi de...

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.


14.01.2015
ester

Almanca Ester "kimyada bir bileşik" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1848 Leopold Gmelin, Alm. kimyacı.) Almanca sözcük Almanca Essig "sirke" ve Almanca Äther "eter" sözcüklerinin bileşiğidir.

estetik

Fransızca esthétique "güzelliğe ilişkin (sıfat), güzellik teorisi (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca ästhetik "duyular teorisi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1735, A. G. Baumgarten, Alman filozof.) Bu sözcük Eski Yunanca aisthētá αισθητά z "duyu organlarıyla algılanabilen şeyler, görülenler" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca aisthánō αισθάνω z "algılamak, duymak, duyumsamak" fiilinin nötr çoğuludur. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ewis-dʰh₁- (*awis-dʰ-) "duyu-verme, kulak koyma" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ew- (*aw-) "duymak" kökünden türetilmiştir.

esvap

Arapça s̠wb kökünden gelen aṯwāb أثواب z "giyinilen şeyler, giysi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯawb ثوب z "kumaş, bez, tek parça kumaştan oluşan dikişsiz entari veya toga" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

esvet

Arapça swd kökünden gelen aswad أسْوَد z "kara, siyah" sözcüğünden alıntıdır.

Eski Türkçe éş "yoldaş, arkadaş" sözcüğünden evrilmiştir.