essah

espri

Fransızca esprit "1. ruh, 2. zekâ, nükte" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince spiritus "soluk, ruh" sözcüğünden evrilmiştir.

esrar

Arapça srr kökünden gelen asrār أسرار z "gizlenen şeyler, sırlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sirr سرّ z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

esrarengiz

Arapça asrār "sırlar" ve Farsça angīz "tahrik eden" sözcüklerinin bileşiğidir.

esre

Arapça ksr kökünden gelen kasra(t) كسرة z "1. kesik, kırık, 2. yazıda /i/ sesini belirten hareke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kasara كسر z "kesti, kırdı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

esri|mek

Eski Türkçe esür- "sarhoş olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe es- "esmek? germek?" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

essah
Köken

Arapça ṣḥḥ kökünden gelen aṣ-ṣāḥḥ الصاحّ z "sahici, doğru (the truth)" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için sıhhat maddesine bakınız.


02.07.2015
estağfurullah

Arapça astaġfiru-llāhi أستغفرالله z "Allah'tan merhamet dilerim (özür dileme deyimi)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġfr kökünden gelen astaġfara إستغفر z "merhamet diledi" fiilinden türetilmiştir.

estamp

Fransızca estampe "1. ıstampa, mühür, 2. oyma tahta veya bakır baskıyla elde edilen resim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca stampa sözcüğünden alıntıdır.

estarabim

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

estek köstek

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

ester

Almanca Ester "kimyada bir bileşik" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1848 Leopold Gmelin, Alm. kimyacı.) Almanca sözcük Almanca Essig "sirke" ve Almanca Äther "eter" sözcüklerinin bileşiğidir.