esrarengiz

esperanto

Esperanto "yapay bir dil" özel adından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1887 Ludovik Lazarus Zamenhof, Pol. tabip ve dilci.)

espiyonaj

Fransızca espionnage "casusluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca espion "casus, gözetçi" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir.

espresso

İngilizce espresso "İtalyan usulü buharla damıtılmış kahve" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca espresso "preslenmiş, baskıyla suyu süzülmüş, bu suretle yapılan kahve" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen expressus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

espri

Fransızca esprit "1. ruh, 2. zekâ, nükte" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince spiritus "soluk, ruh" sözcüğünden evrilmiştir.

esrar

Arapça srr kökünden gelen asrār أسرار z "gizlenen şeyler, sırlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sirr سرّ z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

esrarengiz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Cehennemlik, 1923]
Herkes bu vakayı esrarengiz bir tebessümle, elini ağzına koyarak birbirine anlatıyordu.

Köken

Arapça asrār "sırlar" ve Farsça angīz "tahrik eden" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için esrar, +engiz maddelerine bakınız.


15.12.2015
esre

Arapça ksr kökünden gelen kasra(t) كسرة z "1. kesik, kırık, 2. yazıda /i/ sesini belirten hareke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kasara كسر z "kesti, kırdı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

esri|mek

Eski Türkçe esür- "sarhoş olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe es- "esmek? germek?" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

essah

Arapça ṣḥḥ kökünden gelen aṣ-ṣāḥḥ الصاحّ z "sahici, doğru (the truth)" sözcüğünden alıntıdır.

estağfurullah

Arapça astaġfiru-llāhi أستغفرالله z "Allah'tan merhamet dilerim (özür dileme deyimi)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġfr kökünden gelen astaġfara إستغفر z "merhamet diledi" fiilinden türetilmiştir.

estamp

Fransızca estampe "1. ıstampa, mühür, 2. oyma tahta veya bakır baskıyla elde edilen resim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca stampa sözcüğünden alıntıdır.