esmer

eskiv

Fransızca ésquive "çevik beden hareketiyle bir darbeden kaçınma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca esquiver "kaçınmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca aynı anlama gelen esquivar sözcüğünden alıntıdır.

eskiz

Fransızca esquisse "taslak, müsvedde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen schizzo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen schedius sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca sχédios σχέδιος z "taslak" sözcüğünden alıntıdır.

eskort

Fransızca escorte veya İngilizce escort "kılavuz, eşlikçi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen scorta sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca scorgere "yol göstermek" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *excorrigere "yanlış olan bir şeyi düzeltmek" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince corrigere, correct- "düzeltmek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

eskrim

Fransızca escrime "kılıçla vuruşma sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca eskermir "kılıç darbelerinden kendini korumak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skirmjan "korumak, savunmak" fiilinden alıntıdır.

esma

Arapça smy kökünden gelen asmāˀ أسماء z "Allah'ın isimleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ism إسم z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

esmer
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"koyu renkli" [ anon., Munyatu'l-Ghuzat, 1400 yılından önce]
[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
esmerül-levn bir gūne zararsız māhīdir [koyu renkli bir tür zararsız balıktır]

Köken

Arapça smr kökünden gelen asmar أسمر z "koyu renkli (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sumra(t) سمرة z "koyu renk, özellikle kahve rengi (isim)" sözcüğünden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

esmerleşmek

Bu maddeye gönderenler

müsamere


01.09.2017
esna

Arapça s̠ny kökünden gelen aṯnāˀ أَثْنَاء z "iki şeyin birlikte olması, eşleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯanā ثَنَا z "çift koştu, ikiledi, katladı" fiilinin afˁāl vezninde çoğuludur.

esnaf

Arapça ṣnf kökünden gelen aṣnāf أصناف z "sınıflar, gruplar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣinf صِنْف z "sınıf, kategori" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

esne|mek

Eski Türkçe esne- "(yel) esmek, (insan) esnemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe esin "1. esinti, 2. gerinme" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe es- "esmek, germek" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

esnek

Eski Türkçe esne- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

espadril

Fransızca espadrille "Rousillon bölgesine özgü hasır tabanlı ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Katalanca aynı anlama gelen espardillo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Katalanca espart "ip yapmakta kullanılan bir ot, hasır" sözcüğünden türetilmiştir. Katalanca sözcük Eski Yunanca spárton σπάρτον z "bükülmüş ip, sicim" sözcüğünden alıntıdır.