eskiz

eskalop

Fransızca escalope "ince et dilimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca escale "pul, kabuk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skǣlā, skalō "kabuk, özellikle deniz kabuğu, balık pulu" biçiminden alıntıdır.

eskatoloji

Fransızca eschatologie veya İngilizce eschatology "kıyamete dair söylem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ésχatos έσχατος z "son, nihayet" sözcüğünden türetilmiştir.

eski

Eski Türkçe eski "eski, geçmiş" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe es- "uzatmak" fiilinden Eski Türkçe +kI ekiyle türetilmiştir.

eski|mek

Türkiye Türkçesi eskil- "eskimek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen eskir- fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe eski sözcüğünden Eski Türkçe +Ir- ekiyle türetilmiştir.

eskiv

Fransızca ésquive "çevik beden hareketiyle bir darbeden kaçınma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca esquiver "kaçınmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca aynı anlama gelen esquivar sözcüğünden alıntıdır.

eskiz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
madeni bükük kaşık, yanmış onluk, bonmarşe eskizi

Köken

Fransızca esquisse "taslak, müsvedde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen schizzo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen schedius sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca sχédios σχέδιος z "taslak" sözcüğünden alıntıdır.

Bu maddeye gönderenler

skeç


09.07.2018
eskort

Fransızca escorte veya İngilizce escort "kılavuz, eşlikçi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen scorta sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca scorgere "yol göstermek" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *excorrigere "yanlış olan bir şeyi düzeltmek" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince corrigere, correct- "düzeltmek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

eskrim

Fransızca escrime "kılıçla vuruşma sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca eskermir "kılıç darbelerinden kendini korumak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skirmjan "korumak, savunmak" fiilinden alıntıdır.

esma

Arapça smy kökünden gelen asmāˀ أسماء z "Allah'ın isimleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ism إسم z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

esmer

Arapça smr kökünden gelen asmar أسمر z "koyu renkli (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sumra(t) سمرة z "koyu renk, özellikle kahve rengi (isim)" sözcüğünden türetilmiştir.

esna

Arapça s̠ny kökünden gelen aṯnāˀ أَثْنَاء z "iki şeyin birlikte olması, eşleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯanā ثَنَا z "çift koştu, ikiledi, katladı" fiilinin afˁāl vezninde çoğuludur.