esbap

esbap
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
dünyā mihrini göŋülden sökdiler / mülk ü esbābı dükelin dökdiler [ Dede Korkut Kitabı, 1400? yılından önce]
andan evinde olan esbābını ve malını yağma iderleridi.

Köken

Arapça sbb kökünden gelen asbāb أسباب z "yollar, sebepler, (mec.) mal mülk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sabab سبب z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için sebep maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

esbabı mucibe


21.09.2017
esvap

Arapça s̠wb kökünden gelen aṯwāb أثواب z "giyinilen şeyler, giysi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯawb ثوب z "kumaş, bez, tek parça kumaştan oluşan dikişsiz entari veya toga" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.