esbap

esbap

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
dünyā mihrini göŋülden sökdiler / mülk ü esbābı dükelin dökdiler [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
andan evinde olan esbābını ve malını yağma iderleridi.

Ar asbāb أسباب z [#sbb afˁāl çoğ.] yollar, sebepler, (mec.) mal mülk Ar sabab سبب z [t.]

 sebep

Benzer sözcükler: esbabı mucibe


21.09.2017
esvap

Ar aṯwāb أثواب z [#s̠wb afˁāl çoğ.] giyinilen şeyler, giysi Ar ṯawb ثوب z [t.] kumaş, bez, tek parça kumaştan oluşan dikişsiz entari veya toga