esas

es

Türkiye Türkçesi es- أس z fiili ile eş kökenlidir.

es|mek

Eski Türkçe es- "1. esmek [geçişsiz fiil] 2. uzatmak, germek [geçişli fiil]" fiilinden evrilmiştir.

esami

Arapça smy kökünden gelen asāmi أسامٍ z "isimler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ism إسم z sözcüğünün afāˁil vezninde çoğul çoğuludur.

esans

Fransızca essence "bir şeyin özü, bitkisel öz, parfüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince essentia "öz, ana madde" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince esse "olmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁es- (*es-) "olmak" biçiminden evrilmiştir.

esaret

Arapça Asr kökünden gelen isāra(t) إسارة z "tutsak olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça asīr أسير z "tutsak" sözcüğünün fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

esas
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
kamu χalḳa dörd esās eylediler / dördinüŋ daχı yolın söylediler

Köken

Arapça Ass kökünden gelen asās أساس z "temeller, kaideler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça uss اسّ z "temel" sözcüğünün faˁāl vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için üs maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

esasen


23.09.2017
esatir

Arapça sṭr kökünden gelen asāṭir أساطر z "efsaneler, mitoloji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça usṭūra(t) اوسطورة z "efsane, eski zamanlara ilişkin fantastik anlatı" sözcüğünün afāˁil vezninde çoğuludur. Bu sözcük Aramice/Süryanice şṭārā שְתָרָא z "yazıcı, vakanüvis, tarih-kaydeden" sözcüğünden alıntıdır.

esbak

Arapça sbḳ kökünden gelen asbaḳ أسبق z "daha eski, en önceki veya çok önceki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sābiḳ "eski, önceki" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

esbap

Arapça sbb kökünden gelen asbāb أسباب z "yollar, sebepler, (mec.) mal mülk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sabab سبب z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

esef

Arapça Asf kökünden gelen asaf أَسَف z "üzüntü, pişmanlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça asifa أَسِفَ z "pişman oldu" fiili ile eş kökenlidir.

esen

Eski Türkçe esen "rahat, ferah" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Farsça ve Orta Farsça aynı anlama gelen āsān آسان z sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça āsūdan, āsāy- آسودن, آساى z "dinlenmek, istirahat etmek" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir.