esans

ervah

Arapça rwḥ kökünden gelen arwāḥ أرْوَاح z "ruhlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rūḥ روح z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

erzak

Arapça rzḳ kökünden gelen arzāḳ أرزاق z "rızklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rizḳ رزق z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

es

Türkiye Türkçesi es- أس z fiili ile eş kökenlidir.

es|mek

Eski Türkçe es- "1. esmek [geçişsiz fiil] 2. uzatmak, germek [geçişli fiil]" fiilinden evrilmiştir.

esami

Arapça smy kökünden gelen asāmi أسامٍ z "isimler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ism إسم z sözcüğünün afāˁil vezninde çoğul çoğuludur.

esans
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
esans: Zât, cevher, ayn. Uçucu mayi, taktir ile alınan kokulu ruh.

Köken

Fransızca essence "bir şeyin özü, bitkisel öz, parfüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince essentia "öz, ana madde" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince esse "olmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁es- (*es-) "olmak" biçiminden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

esansiyel

Bu maddeye gönderenler

antite, enteresan, prezante (prezantabl)


24.06.2015
esaret

Arapça Asr kökünden gelen isāra(t) إسارة z "tutsak olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça asīr أسير z "tutsak" sözcüğünün fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

esas

Arapça Ass kökünden gelen asās أساس z "temeller, kaideler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça uss اسّ z "temel" sözcüğünün faˁāl vezninde çoğuludur.

esatir

Arapça sṭr kökünden gelen asāṭir أساطر z "efsaneler, mitoloji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça usṭūra(t) اوسطورة z "efsane, eski zamanlara ilişkin fantastik anlatı" sözcüğünün afāˁil vezninde çoğuludur. Bu sözcük Aramice/Süryanice şṭārā שְתָרָא z "yazıcı, vakanüvis, tarih-kaydeden" sözcüğünden alıntıdır.

esbak

Arapça sbḳ kökünden gelen asbaḳ أسبق z "daha eski, en önceki veya çok önceki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sābiḳ "eski, önceki" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

esbap

Arapça sbb kökünden gelen asbāb أسباب z "yollar, sebepler, (mec.) mal mülk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sabab سبب z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.