es|mek

erselik

Oğuzca arsalık "hem erkek hem dişi olan, hermafrodit" sözcüğünden alıntıdır.

erte

Eski Türkçe érte "sabah" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ert- "oldurmak, zamanı gelmek" fiilinden Eski Türkçe +A ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe er- "olmak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

ervah

Arapça rwḥ kökünden gelen arwāḥ أرْوَاح z "ruhlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rūḥ روح z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

erzak

Arapça rzḳ kökünden gelen arzāḳ أرزاق z "rızklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rizḳ رزق z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

es

Türkiye Türkçesi es- أس z fiili ile eş kökenlidir.

es|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
esin esdi [rüzgâr esti] (...) ol yışıġ esdi [ipi gerdi] (...) at esindi [at ipi koparırcasına gerdi]

Köken

Eski Türkçe es- "1. esmek [geçişsiz fiil] 2. uzatmak, germek [geçişli fiil]" fiilinden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

esinti, estirmek

Bu maddeye gönderenler

es, esin, eski (eski-), esne- (esnek), esri-


09.12.2020
esami

Arapça smy kökünden gelen asāmi أسامٍ z "isimler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ism إسم z sözcüğünün afāˁil vezninde çoğul çoğuludur.

esans

Fransızca essence "bir şeyin özü, bitkisel öz, parfüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince essentia "öz, ana madde" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince esse "olmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁es- (*es-) "olmak" biçiminden evrilmiştir.

esaret

Arapça Asr kökünden gelen isāra(t) إسارة z "tutsak olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça asīr أسير z "tutsak" sözcüğünün fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

esas

Arapça Ass kökünden gelen asās أساس z "temeller, kaideler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça uss اسّ z "temel" sözcüğünün faˁāl vezninde çoğuludur.

esatir

Arapça sṭr kökünden gelen asāṭir أساطر z "efsaneler, mitoloji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça usṭūra(t) اوسطورة z "efsane, eski zamanlara ilişkin fantastik anlatı" sözcüğünün afāˁil vezninde çoğuludur. Bu sözcük Aramice/Süryanice şṭārā שְתָרָא z "yazıcı, vakanüvis, tarih-kaydeden" sözcüğünden alıntıdır.