erte

erotik

Fr érotique cinselliğe ilişkin EYun erotikós εροτικός za.a. EYun éros έρος z +ik°

erotomani

Fr érotomanie aşk deliliği, cinsel istek çılgınlığı EYun erotomanía εροτομανία za.a. § EYun éros aşk, cinsel istek EYun manía delilik

erozyon

Fr érosion aşınma Lat erodere çürüyerek tükenmek, tüketmek +(t)ion Lat e(x)+ rodere, ros- paslanmak, çürümek

error

İng error hata, yanlış Lat error a.a. Lat errare yoldan sapmak, azmak +or << HAvr *h₁ers- (*ers-) a.a.

erselik

ETü-O arsalık hem erkek hem dişi olan, hermafrodit

erte

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
taŋda sayu érte turup [her sabah gün doğumunda uyanıp] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
érte: al-bukra [gün doğumu], er ışka érteledi [sabah erken işe kalktı] TTü: ertelemek [ anon., Kısas-ı Enbiya terc., <1390]
Kaçan ikinci gün értelediler [sabahladılar] buların yüzleri kıpkızıl oldu TTü: [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
érte géce [sabah akşam] ḥācet dileridi, taŋrıdan oğlan dileridi

<< ETü érte sabah ETü ert- oldurmak, zamanı gelmek +A ETü er- olmak +It-

 er-

Benzer sözcükler: cumartesi, ertelemek, erteleme, ertelenmek, ertesi, pazartesi


16.08.2017
ervah

Ar arwāḥ أرْوَاح z [#rwḥ afˁāl çoğ.] ruhlar Ar rūḥ روح z [t.]

erzak

Ar arzāḳ أرزاق z [#rzḳ afˁāl çoğ.] rızklar Ar rizḳ رزق z [t.]

es

≈ TTü es- أس z

es|mek

<< ETü es- 1. esmek [geçişsiz fiil] 2. uzatmak, germek [geçişli fiil]

esami

Ar asāmi أسامٍ z [#smy afāˁil çoğ. çoğ.] isimler Ar ism إسم z [t.]