eren

erbap

Arapça rbb kökünden gelen arbāb أرباب z "büyükler, ulu kişiler, ustalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rābb ربّ z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

erbiyum

Yeni Latince erbium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1843 Karl Gustaf Mosander, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Ytterby "İsveç'te bir kasaba" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

erdem

Eski Türkçe erdem "yiğitlik, şan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca erdem "bilgi, bilgelik, yetenek, beceri" sözcüğü ile eş kökenlidir.

erek

Türkiye Türkçesi er- "varmak" fiilinden türetilmiştir.

ereksiyon

Fransızca érection "dikme, dikilme, dikleşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen erectio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince erigere "dikmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince regere, rect- "doğrultmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

eren
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: "adamlar, erler" [ Orhun Yazıtları, 735]
kaŋım kagan yeti yigirmi eren taşıkmış [babam kağan (ile) 17 kişi çıkmış] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
[[Er [sözcüğünün] çoğulu eren'dir. Ancak bu kullanım kuraldışıdır, çünkü Türkçe çoğulluk belirteci 'lar'dır.]] Türkiye Türkçesi: "... adam (tekil)" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Ne arslan gibi ol gürbüz erenler

Köken

Eski Türkçe eren "adamlar, erler" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe er sözcüğünün çoğuludur.

Daha fazla bilgi için er1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Kaşgarî'ye göre er sözcüğünün +An çoğul ekiyle yapılmış çoğuludur. • Buna karşılık Moğolca aran "er, adam" (tekil). Moğolcada insan adlarının +an ekiyle tekil, +t ekiyle çoğul/kolektif yapılması standarttır.

Bu maddeye gönderenler

erendiz


14.11.2019
erendiz

Eski Türkçe eren tüz "Terazi takımyıldızı, Jüpiter gezegeni" sözcüğünden evrilmiştir.

erg

Fransızca ve İngilizce erg "fizikte iş birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1873 Brit. Assoc. Adv. Sci.) Fransızca sözcük Eski Yunanca érgon έργον z "iş" sözcüğünden türetilmiştir.

erg(o)+

Fransızca ve İngilizce erg(o)+ "[bileşik adlarda] iş, çalışma" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca érgon έργον z "iş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca érgō έργω z "çalışmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *werǵ- "çalışmak" biçiminden evrilmiştir.

erganun

Arapça arġanūn veya arḳanūn أرغنون z "bir çalgı, org" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen órganon όργανον z sözcüğünden alıntıdır.

ergen

Eski Türkçe erŋgen "bekâr erkek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe er- "olmak, ulaşmak" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.