eren

erbap

Ar arbāb أرباب z [#rbb afˁāl çoğ.] büyükler, ulu kişiler, ustalar Ar rābb ربّ z [t.]

erbiyum

YLat erbium bir element (İlk kullanım: 1843 Karl Gustaf Mosander, İsv. kimyacı.) öz Ytterby İsveç'te bir kasaba +ium

erdem

<< ETü erdem yiğitlik, şan ≈ Moğ erdem bilgi, bilgelik, yetenek, beceri

erek

TTü er- varmak

ereksiyon

Fr érection dikme, dikilme, dikleşme Lat erectio a.a. Lat erigere dikmek +(t)ion Lat e(x)+ regere, rect- doğrultmak

eren

ETü: "adamlar, erler" [ Orhun Yazıtları, 735]
kaŋım kagan yeti yigirmi eren taşıkmış [babam kağan (ile) 17 kişi çıkmış] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
[[Er [sözcüğünün] çoğulu eren'dir. Ancak bu kullanım kuraldışıdır, çünkü Türkçe çoğulluk belirteci 'lar'dır.]] TTü: "... adam (tekil)" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Ne arslan gibi ol gürbüz erenler

<< ETü eren [çoğ.] adamlar, erler ETü er +An2

 er1

Not: Kaşgarî'ye göre er sözcüğünün +An çoğul ekiyle yapılmış çoğuludur. • Buna karşılık Moğ aran "er, adam" (tekil). Moğolcada insan adlarının +an ekiyle tekil, +t ekiyle çoğul/kolektif yapılması standarttır.

Bu maddeye gönderenler: erendiz


14.11.2019
erendiz

<< ETü eren tüz Terazi takımyıldızı, Jüpiter gezegeni

erg

Fr/İng erg fizikte iş birimi (İlk kullanım: 1873 Brit. Assoc. Adv. Sci.) EYun érgon έργον z

erg(o)+

Fr/İng erg(o)+ [bileşik adlarda] iş, çalışma EYun érgon έργον zEYun érgō έργω zçalışmak << HAvr *werǵ- çalışmak

erganun

Ar arġanūn/arḳanūn أرغنون zbir çalgı, org EYun órganon όργανον za.a.

ergen

<< ETü erŋgen bekâr erkek <? ETü er- olmak, ulaşmak +(g)An