eradikasyon

epsem

Orta Türkçe epsem "suskun, sessiz" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

epsilon

Eski Yunanca épsilon έψιλον z "Yunan alfabesinin beşinci harfi, kısa E" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca psilós ψιλός z "kısa" sözcüğünden türetilmiştir.

er|mek

Türkiye Türkçesi ér- "olgunlaşmak, yetişmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe er- "olmak" fiili ile eş kökenlidir.

er1

Eski Türkçe er "adam, kişi" sözcüğünden evrilmiştir.

er2

Eski Türkçe ir- fiili ile eş kökenlidir.

eradikasyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1957]
1955 yazında... Dr. Russell sıtmayı kökünden kurutmak için hazırlanan eradication (eradikasyon) programının esaslarını izah ederek...

Köken

Fransızca éradication "kökünü kazıma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen eradicatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince eradicare "köklemek, kökünü kazımak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince radix "kök" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için radika maddesine bakınız.


08.10.2017
erat

Türkiye Türkçesi er "asker" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +āt ekiyle türetilmiştir.

erbain

Arapça rbˁ kökünden gelen arbaˁīn أربعين z "kırk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça arbaˁa(t) أربعة z "dört" sözcüğünden türetilmiştir.

erbap

Arapça rbb kökünden gelen arbāb أرباب z "büyükler, ulu kişiler, ustalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rābb ربّ z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

erbiyum

Yeni Latince erbium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1843 Karl Gustaf Mosander, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Ytterby "İsveç'te bir kasaba" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

erdem

Eski Türkçe erdem "yiğitlik, cesaret" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen edrem sözcüğü ile eş kökenlidir.