er1

epos

EYun épos έπος zsöz, anlatı, destan << AYun wepos (Kaynak: Frisk sf. 1:545.)<< HAvr *wékʷ-o-s a.a. HAvr *wekʷ- söylemek

epri|mek

<< ETü opra- (giysi) eskimek, aşınmak, (deri) büzüşmek

epsem

<< OTü epsem suskun, sessiz ?

epsilon

EYun épsilon έψιλον zYunan alfabesinin beşinci harfi, kısa E EYun psilós ψιλός zkısa

er|mek

<< TTü ér- olgunlaşmak, yetişmek ≈ ETü er- olmak

er1

ETü: "adam" [ Orhun Yazıtları, 735]
tirilip yetmiş er bolmış [toplanıp yetmiş kişi olmuş] TTü: "... koca" [ Kul Mes'ud, Kelile ve Dimne terc., <1347]
bu gice erim konuk olmağa gitti, durgıl gelgil TTü: "... asker" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
er: (...) 2. Rütbesiz asker. 3. Kahraman, yiğit. 4. Yetenekli, ehil. (...) erbaş: Onbaşıdan sonraki rütbeli erat.

<< ETü er adam, kişi

Not: "Rütbesiz asker" anlamı 1. Dünya Savaşı dolayında belirmiştir. • Lat vir, Alm Herr, Sumer ír vb. ile birleştirilmesi fantezidir.

Benzer sözcükler: er meydanı, erbaş, ersemek, ersek, iş eri, sözünün eri

Bu maddeye gönderenler: elebaşı, erat, erdem, eren (erendiz), eril


14.11.2019
er2

≈ ETü ir-

eradikasyon

Fr éradication kökünü kazıma Lat eradicatio a.a. Lat eradicare [den.] köklemek, kökünü kazımak +(t)ion Lat e(x)+ radix kök

erat

TTü er asker +āt

erbain

Ar arbaˁūn أربعون z [#rbˁ] kırklar, kışın ilk kırk günü Ar arbaˁa(t) أربعة zdört

erbap

Ar arbāb أرباب z [#rbb afˁāl çoğ.] büyükler, ulu kişiler, ustalar Ar rābb ربّ z [t.]