epifani

epeyi

Türkiye Türkçesi eyü "iyi" sözcüğünden türetilmiştir.

epidemi

Fransızca épidémie "salgın hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epidēmía επιδημία z "halk arasında (yayılan) şey, salgın" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dêmos δῆμος z "halk" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir.

epiderm

Fransızca épiderme "üst deri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen epidermís επιδερμίς z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dérma δέρμα z "deri" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir.

epididim

Fransızca épididyme "husyelerin üst kısmında bulunan büklümlü kanal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epidídymis επιδίδυμις z "«ikizlerin üstü», husyelerin üst kısmında bulunan büklümlü kanal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dídymos δίδυμος z "ikiz" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca dýo δύο z "iki" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

epidural

İngilizce epidural "beyin veya omuriliğin dış zarını etkileyen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca épi- "üstü, üzeri" ve Geç Latince dura mater "«sert kütük», beyin ve omuriliğin dış zarı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Geç Latince deyim Latince durus "sert, pek" sözcüğünden türetilmiştir. )

epifani
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"yortu" [ Cumhuriyet - gazete, 1936]
epifani bayramı "... aydınlanma" [ Cumhuriyet - gazete, 2010]
'Epifani' dediğimiz bu ruhsal karmaşa

Köken

Fransızca épiphanie veya İngilizce epiphany "1. İsa'nın üç krallara görünmesi hadisesi ve bu hadiseyi kutlayan yortu, 6 Ocak, 2. manevi aydınlanma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca epiphaneia επιφανεία z "zuhur, aydınlanma, özellikle bir tanrının insanlara görünmesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca epiphaínō επιφαίνω z "birden görünme, aydınlanma, zuhur etme" fiilinden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phaínō φαίνω z "ışımak, aydınlanmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.


26.09.2017
epigrafi

Fransızca épigraphie "yazıtlara ilişkin uzmanlık dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epigraphḗ επιγραφή z "son-yazı, mezar yazıtı" sözcüğünden alıntıdır.

epigram

Fransızca épigramme "mezar veya anıt yazıtı, kısa ve özlü manzume" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epígramma ἐπίγραµµα z "yazıt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca epigráphō ἐπιγράϕω z "üzerine-yazmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca gráphō γράϕω z "yazmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir.

epik

Fransızca épique "destansı, destan tarzında" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epikós επικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca épos έπος z "destan" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

epikriz

Almanca Epikrise "«ard-değerlendirme», tıpta hastalığın seyrine dair rapor" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yunanca épi έπι z "art, peş (edat)" ve Eski Yunanca krísis κρίσις z "yargı, hüküm" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca krínō κρίνω z "ayırmak, yargılamak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

epilasyon

Fransızca épilation "kıl aldırma işlemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca épiler "kıl aldırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pilus "kıl" sözcüğünden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.