epidural

epe

Fransızca épée "düz ve ensiz kılıç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen espede sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince spatha "pala, kürek" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca spáthē σπάθη z "kürek" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)peh₂-dʰeh₁- (*(s)pā-dʰē-) biçiminden evrilmiştir.

epeyi

Türkiye Türkçesi eyü "iyi" sözcüğünden türetilmiştir.

epidemi

Fransızca épidémie "salgın hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epidēmía επιδημία z "halk arasında (yayılan) şey, salgın" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dêmos δῆμος z "halk" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir.

epiderm

Fransızca épiderme "üst deri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen epidermís επιδερμίς z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dérma δέρμα z "deri" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir.

epididim

Fransızca épididyme "husyelerin üst kısmında bulunan büklümlü kanal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epidídymis επιδίδυμις z "«ikizlerin üstü», husyelerin üst kısmında bulunan büklümlü kanal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dídymos δίδυμος z "ikiz" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca dýo δύο z "iki" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

epidural
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1956]
epidural

Köken

İngilizce epidural "beyin veya omuriliğin dış zarını etkileyen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca épi- "üstü, üzeri" ve Geç Latince dura mater "«sert kütük», beyin ve omuriliğin dış zarı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Geç Latince deyim Latince durus "sert, pek" sözcüğünden türetilmiştir. )


10.08.2017
epifani

Fransızca épiphanie veya İngilizce epiphany "1. İsa'nın üç krallara görünmesi hadisesi ve bu hadiseyi kutlayan yortu, 6 Ocak, 2. manevi aydınlanma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca epiphaneia επιφανεία z "zuhur, aydınlanma, özellikle bir tanrının insanlara görünmesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca epiphaínō επιφαίνω z "birden görünme, aydınlanma, zuhur etme" fiilinden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phaínō φαίνω z "ışımak, aydınlanmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir.

epigrafi

Fransızca épigraphie "yazıtlara ilişkin uzmanlık dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epigraphḗ επιγραφή z "son-yazı, mezar yazıtı" sözcüğünden alıntıdır.

epigram

Fransızca épigramme "mezar veya anıt yazıtı, kısa ve özlü manzume" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epígramma ἐπίγραµµα z "yazıt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca epigráphō ἐπιγράϕω z "üzerine-yazmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca gráphō γράϕω z "yazmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir.

epik

Fransızca épique "destansı, destan tarzında" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epikós επικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca épos έπος z "destan" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

epikriz

Almanca Epikrise "«ard-değerlendirme», tıpta hastalığın seyrine dair rapor" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yunanca épi έπι z "art, peş (edat)" ve Eski Yunanca krísis κρίσις z "yargı, hüküm" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca krínō κρίνω z "ayırmak, yargılamak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.