envanter

entrika

Fransızca intrigue "(tiyatroda) dolambaçlı hikaye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca intrigare "karıştırmak, aklını çelmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen intricare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince tricae "dolanıklık, hile, aldatma" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

entropi

İngilizce entropy "kapalı bir sistemin enerji kaybı sonucu belirsizlik veya durağanlığa doğru evrilmesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen Entropie sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1850 Rudolf Clausius, Alm. fizikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca trópē τρόπη z "dönüş" sözcüğünden en+ önekiyle türetilmiştir.

entry

İngilizce entry "giriş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen entrée sözcüğünden alıntıdır.

entübe

Fransızca intubé "tüplenmiş, tüple beslenen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tube "tüp" sözcüğünden in+1 önekiyle türetilmiştir.

enva

Arapça nwˁ kökünden gelen anwāˁ أَنْوَاع z "çeşitler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nawˁ نَوْع z "çeşit, nevi" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

envanter
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
envanter: Emval, eşya ve evrak defteri. Mağazadaki emtianın kıymetini havi defter.

Köken

Fransızca inventaire "ayrıntılı mal listesi, döküm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince inventarium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince invenire "rast gelmek, bulmak" fiilinden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince venire, vent- "gelmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için avantür maddesine bakınız.


29.09.2017
enzim

Fransızca ve İngilizce enzyme "canlı organizmalarda katalizör rolü oynayan bazı kimyasal maddelerin genel adı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Enzym sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1878 Wilhelm Kühne, Alm. fizyolojist.) Bu sözcük Eski Yunanca enzéō ενζέω z "içten kabarmak, mayalanmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca zéō ζέω z "kabarmak, kaynamak, mayalanmak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *i̯es- biçiminden evrilmiştir.

epe

Fransızca épée "düz ve ensiz kılıç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen espede sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince spatha "pala, kürek" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca spáthē σπάθη z "kürek" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)peh₂-dʰeh₁- (*(s)pā-dʰē-) biçiminden evrilmiştir.

epeyi

Türkiye Türkçesi eyü "iyi" sözcüğünden türetilmiştir.

epidemi

Fransızca épidémie "salgın hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epidēmía επιδημία z "halk arasında (yayılan) şey, salgın" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dêmos δῆμος z "halk" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir.

epiderm

Fransızca épiderme "üst deri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen epidermís επιδερμίς z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dérma δέρμα z "deri" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir.