entrika

enterpretasyon

Fransızca interprétation "yorumlama, yorum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince interpretatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince interpretari "aracılık etme" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince interpres "aracı, tercüman, arabulucu" sözcüğünden türetilmiştir.

entim

Fransızca intime "mahrem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince intimus "en dahili, en içerideki" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *intrimus biçiminden evrilmiştir. Latince biçim Latince inter sözcüğünden +im° ekiyle türetilmiştir.

entipüften

Arapça anā, anta "ben sen" sözcüğünden türetilmiştir.

entomoloji

Fransızca entomologie "böcek­bilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca éntomon έντομον z "kesilmiş olan şey, eklembacaklı, böcek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca témnō, tom- τέμνω, τομ- z "kesmek" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir.

entonasyon

Fransızca intonation "tonlama, makamla söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince intonare "makamla söylemek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince tonare "ses vermek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince tonus "ses, vurgu" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

entrika
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Terakki - gazete, 1869]
[ Ahmed Mithat, , 1900 yılından önce]
ama böyle papas entrikalarının ucunu bulmak da muhālātdandır

Köken

Fransızca intrigue "(tiyatroda) dolambaçlı hikaye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca intrigare "karıştırmak, aklını çelmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen intricare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince tricae "dolanıklık, hile, aldatma" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Benzer sözcükler

entrikacı


29.09.2017
entropi

İngilizce entropy "kapalı bir sistemin enerji kaybı sonucu belirsizlik veya durağanlığa doğru evrilmesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen Entropie sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1850 Rudolf Clausius, Alm. fizikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca trópē τρόπη z "dönüş" sözcüğünden en+ önekiyle türetilmiştir.

entry

İngilizce entry "giriş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen entrée sözcüğünden alıntıdır.

enva

Arapça nwˁ kökünden gelen anwāˁ أَنْوَاع z "çeşitler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nawˁ نَوْع z "çeşit, nevi" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

envanter

Fransızca inventaire "ayrıntılı mal listesi, döküm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince inventarium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince invenire "rast gelmek, bulmak" fiilinden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince venire, vent- "gelmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

enzim

Fransızca ve İngilizce enzyme "canlı organizmalarda katalizör rolü oynayan bazı kimyasal maddelerin genel adı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Enzym sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1878 Wilhelm Kühne, Alm. fizyolojist.) Bu sözcük Eski Yunanca enzéō ενζέω z "içten kabarmak, mayalanmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca zéō ζέω z "kabarmak, kaynamak, mayalanmak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *i̯es- biçiminden evrilmiştir.