entomoloji

enternasyonal

Fransızca international "uluslararası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca national "ulusal" sözcüğünden türetilmiştir.

enterne

Fransızca interner "bir yere kapatmak, zorunlu ikamet ettirmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince internare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince internus "iç, dahili" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince inter "bir şeyin içi" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

enterpretasyon

Fransızca interprétation "yorumlama, yorum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince interpretatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince interpretari "aracılık etme" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince interpres "aracı, tercüman, arabulucu" sözcüğünden türetilmiştir.

entim

Fransızca intime "mahrem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince intimus "en dahili, en içerideki" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *intrimus biçiminden evrilmiştir. Latince biçim Latince inter sözcüğünden +im° ekiyle türetilmiştir.

entipüften

Arapça anā, anta "ben sen" sözcüğünden türetilmiştir.

entomoloji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1960]
en az üç sene Entomoloji üzerinde çalışmış iki Yüksek Ziraat Mühendisine ihtiyaç vardır.

Köken

Fransızca entomologie "böcek­bilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca éntomon έντομον z "kesilmiş olan şey, eklembacaklı, böcek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca témnō, tom- τέμνω, τομ- z "kesmek" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tom(o)+ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

entomofaji, entomolog, entomolojik, entomolojist


11.08.2014
entonasyon

Fransızca intonation "tonlama, makamla söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince intonare "makamla söylemek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince tonare "ses vermek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince tonus "ses, vurgu" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

entrika

Fransızca intrigue "(tiyatroda) dolambaçlı hikaye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca intrigare "karıştırmak, aklını çelmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen intricare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince tricae "dolanıklık, hile, aldatma" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

entropi

İngilizce entropy "kapalı bir sistemin enerji kaybı sonucu belirsizlik veya durağanlığa doğru evrilmesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen Entropie sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1850 Rudolf Clausius, Alm. fizikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca trópē τρόπη z "dönüş" sözcüğünden en+ önekiyle türetilmiştir.

entry

İngilizce entry "giriş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen entrée sözcüğünden alıntıdır.

entübe

Fransızca intubé "tüplenmiş, tüple beslenen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tube "tüp" sözcüğünden in+1 önekiyle türetilmiştir.