engebe

enflasyon

Fransızca inflation veya İngilizce inflation "1. şişme, şişirme, 2. piyasadaki para arzını şişirme, enflasyon" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce inflate "şişmek, şişirmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. İngilizce fiil Latince aynı anlama gelen inflare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince flare "üflemek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

enformasyon

Fransızca information "haberdar olma veya etme, haber, bilgi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen informatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince informare "zihninde canlandırmak, haberdar olmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince formare "biçimlendirmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

enformel

Fransızca informel "biçim şartlarına uymayan, gayrıresmi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca formel sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir.

enfraruj

Fransızca infrarouge "kırmızı-altı, kızıl-ötesi" sözcüğünden alıntıdır.

enfüsi

Arapça nfs kökünden gelen anfus أنفُس z "nefsler" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça nafs "benlik, özne" sözcüğünün çoğuludur.

engebe
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"yar" [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1800]
at-tasalsul [Ar.]: Su yüksekten engebeye çağıl çağıl akmak maˁnāsındadır.

Köken

Yeni Yunanca engopi εγγοπή z "kırık, yarık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen enkopḗ εγκοπή z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kóptō κόπτω z "kesmek, kırmak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 473)

Daha fazla bilgi için senkop maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

kofti


23.04.2018
engel

Türkiye Türkçesi en gel- أنگل z "yoluna çıkmak, mani olmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

engerek

Yeni Yunanca enχeláki εγχελάκι z "yılancık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca énχelys έγχελυς z "yılan balığı, yılan" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂engʷʰ- (*engʷʰ-) biçiminden alıntıdır.

engin

Türkiye Türkçesi en- "inmek, alçalmak, çukur olmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

enginar

Yeni Yunanca ankinára αγκινάρα z "enginar, cynara scolymus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kinára veya kynára κινάρα/κυνάρα z "yaban enginarı, cynara cardunculus" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen kangar sözcüğü ile eş kökenlidir.

+engiz

Farsça angīz أنگيز z "harekete getiren, tahrik eden, uyandıran, koparan" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Farsça angīχtan, angīz- أنگيختن, أنگيز z "sallamak, depretmek, tahrik etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen han-vēχtan fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde vaeg-, vaeç- "sallanmak, sarkmak" fiili ile eş kökenlidir.