end(o)

enaniyet

Arapça anānīya(t) أنانيّة z "benlik, bencillik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça anā أنا z "ben" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

enayi

Arapça anā أنا z "ben" sözcüğünden türetilmiştir.

enbiya

Arapça nbw kökünden gelen anbiyāˀ أنبياء z "peygamberler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabī نبى z sözcüğünün afˁilā vezninde çoğuludur.

encam

Farsça ancām أنجام z "son, bitim, nihayet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen hancām sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça hancāftan, hancām- "sona erdirmek, bitirmek, tamamlamak" fiilinden türetilmiştir. Orta Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde han-cāma- "bir araya geliş, sona eriş" sözcüğü ile eş kökenlidir.

encümen

Farsça ancuman أنجمن z "toplantı, meclis, dernek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen hancaman sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde han-cāmana- "bir araya-gelmek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Avesta (Zend) dilinde gam- "gelmek" fiilinden hem+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷem- "gelmek" biçiminden evrilmiştir.

end(o)+

Fransızca ve İngilizce endo+ "[bileşik adlarda] iç, içerisi" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca éndon ένδον z "bir şeyin içi (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁en-do-m (*h₁en-do-m) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁én (*én) "iç (edat)" kökünden türetilmiştir.

endam

Farsça andām أندام z "1. eklem, uzuv, kol ve bacak, 2. (mec.) boy-pos, bedenin bütünü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça handām "eklem, uzuv" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde han-dāma "bir araya koyma, kompozisyon, artikülasyon" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *dāma "koyma, katma, yapma" sözcüğünden ham+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁- (*dʰē-) "komak, kılmak" biçiminden evrilmiştir.

endaze

Farsça andāze أندازه z "1. ölçü, oran, 2. bir adımlık uzunluk ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça handāçag "ölçü" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça handāχtan, handāç- "1. bir araya getirmek, kıyaslamak, 2. ölçmek" fiilinden +a ekiyle türetilmiştir.

endeks

Fransızca ve İngilizce index "gösterge, cetvel, dizin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince index, indic- "işaret parmağı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *dex, dig- "parmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

endemik

İngilizce endemic "bir ırka veya hayvan türüne veya bir bölgeye özgü olan (hastalık)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca endēmikós ενδημικός z "yerli" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca endēméō ενδημέω z "bir yerin yerlisi olma" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca dêmos δῆμος z "1. ilçe, memleket, 2. bir yerin halkı" sözcüğünden en+ önekiyle türetilmiştir.

ender

Arapça ndr kökünden gelen andar أندر z "daha nadir, en nadir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nādir نادر z sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.