emsal

empresyon

Fransızca impression "iz bırakma, baskı, izlenim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen impressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince imprimere "iz bırakmak, damga ve mühür basmak, hakketmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

emprime

Fransızca imprimé "basılı, basma (kumaş)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca imprimer "basmak, damga vurmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen impremere fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince premere, press- fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

emprovize

Fransızca improvisé "hazırlıksız, doğaçlama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen improviso sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince providere, provis- "öngörmek, hazır olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince videre, vis- "görmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir.

emrihak

Arapça amr أمر z "buyruk" ve Arapça ḥaḳḳ حقّ z "hak, Allah" sözcüklerinin bileşiğidir.

emrivaki

Arapça amr أمر z "olgu" ve Arapça wāḳiˁ واقع z "olmuş" sözcüklerinin bileşiğidir.

emsal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
suyıla oda [su ile ateşe] beŋzer ems̠ālleri

Köken

Arapça ms̠l kökünden gelen amṯāl أمثال z "örnekler, nümuneler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṯal مثل z "örnek" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için mesel maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

emsal göstermek, emsalsiz


16.04.2015
emtia

Arapça mtˁ kökünden gelen amtiˁa(t) أمتعة z "ticari mallar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça matāˁ متاع z sözcüğünün afˁila(t) vezninde çoğuludur.

emülgatör

Fransızca yazılı örneği bulunmayan *émulgateur "emülsiyon oluşturan, emüljen" biçiminden alıntıdır. Fransızca biçim Latince emulgere "süt sağmak, süt haline getirmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

emülsiyon

Fransızca émulsion "bir sıvıyı çalkalayarak başka sıvıya karıştırma, bu şekilde elde edilen karışım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince emulgere "süt sağmak, süt aktarmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mulgere, muls- "süt sağmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂molǵ-éi̯e- (*amolǵ-éi̯e-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂melǵ- (*amelǵ-) kökünden türetilmiştir.

emval

Arapça mwl kökünden gelen amwāl أموال z "mallar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māl مال z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

emzik

Eski Türkçe emüz- "emdirmek, emzirmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.