emprovize

empoze

Fransızca imposer "yüklemek, üstüne atmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen imponere fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince ponere, posit- "koymak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

emprenye

Fransızca impregné "doyurulmuş, doldurulmuş, döllenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca imprégner "1. döllemek, 2. doldurmak, dolgu yapmak, içine işlemek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince impraegnare "döllemek" fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince praegnans "hamile" sözcüğünden in+1 önekiyle türetilmiştir.

empresaryo

Fransızca imprésario "tiyatro veya gösteri organizatörü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca impresario "her çeşit girişimci, müteşebbis" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca impresa "marka, şirket, girişim" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince impressum "damga, mühür" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince impremere, impress- fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür.

empresyon

Fransızca impression "iz bırakma, baskı, izlenim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen impressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince imprimere "iz bırakmak, damga ve mühür basmak, hakketmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

emprime

Fransızca imprimé "basılı, basma (kumaş)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca imprimer "basmak, damga vurmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen impremere fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince premere, press- fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

emprovize
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1969]
'Emprovize müzik' konusunda yeni bir devir açtığı söylenen Don Cherry

Köken

Fransızca improvisé "hazırlıksız, doğaçlama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen improviso sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince providere, provis- "öngörmek, hazır olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince videre, vis- "görmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için video maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

emprovizasyon, emprovizatör


12.12.2015
emrihak

Arapça amr أمر z "buyruk" ve Arapça ḥaḳḳ حقّ z "hak, Allah" sözcüklerinin bileşiğidir.

emrivaki

Arapça amr أمر z "olgu" ve Arapça wāḳiˁ واقع z "olmuş" sözcüklerinin bileşiğidir.

emsal

Arapça ms̠l kökünden gelen amṯāl أمثال z "örnekler, nümuneler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṯal مثل z "örnek" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

emtia

Arapça mtˁ kökünden gelen amtiˁa(t) أمتعة z "ticari mallar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça matāˁ متاع z sözcüğünün afˁila(t) vezninde çoğuludur.

emülgatör

Fransızca yazılı örneği bulunmayan *émulgateur "emülsiyon oluşturan, emüljen" biçiminden alıntıdır. Fransızca biçim Latince emulgere "süt sağmak, süt haline getirmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.