empedans

emniyet

Arapça Amn kökünden gelen amn أَمْن z "güvenme, güvenlik" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça amana أمن z "güvendi, inandı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

emo

İngilizce emo "bir müzik ve kıyafet akımı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce emotional "duygusal" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince emotio "harekete geçme, tahrik etme veya edilme, helecan" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince emouēre, emot- "harekete geçmek veya geçirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince aynı anlama gelen mouēre, mot- fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

emoji

Japonca emoji "emotikon, smiley" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca e "resim" ve Japonca moji "harf, karakter" sözcüklerinin bileşiğidir.

empas

Fransızca impasse "geçmez, çıkmaz sokak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca passe "geçit" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir.

empati

İngilizce empathy "içinde duyma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca patheía παθεία z "hissetme, duyma" sözcüğünden en+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pásχō, path- πάσχω, παθ- z "hissetmek, acı duymak" fiilinden +ia ekiyle türetilmiştir.

empedans
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1949]
Yüksek frekans empedans köprüsü

Köken

Fransızca impédence "1. engel olma, direnme, 2. elektrik akımında direnç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince impedire "yoluna ayak koymak, engel olmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pēs, ped- "ayak" sözcüğünden in+1 önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için pedi+ maddesine bakınız.


05.12.2015
empermeabl

Fransızca imperméable "(sıvı veya gaz) geçirmeyen, nüfuz edilemeyen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince permeare "nüfuz etmek, içine geçmek" fiilinden in+2 önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince meare "geçmek, işlemek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mei̯-¹ "geçmek" biçiminden evrilmiştir.

emperyal

Fransızca impérial "imparatorluğa ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen imperialis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince imperium "imparatorluk" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

emperyalizm

Fransızca impérialisme veya İngilizce imperialism "imparatorluk politikası" sözcüğünden alıntıdır.

empotans

Fransızca impotence "güçsüzlük, cinsel iktidarsızlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen impotentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince potentia "güç, iktidar" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir.

empoze

Fransızca imposer "yüklemek, üstüne atmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen imponere fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince ponere, posit- "koymak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.