emoji

emisyon

Fransızca émission veya İngilizce emission "çıkarma, salma, serbest bırakma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince emittere "dışarı salmak" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mittere, miss- "salmak, göndermek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

emlak

Arapça mlk kökünden gelen amlāk أملاك z "mülkler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça milk ملك z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

emmi

Arapça ˁammī عَمِّى z "amcam" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça ˁamm عَمّ z "amca" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ˁamm עם z "her çeşit akraba" sözcüğü ile eş kökenlidir.

emniyet

Arapça Amn kökünden gelen amn أَمْن z "güvenme, güvenlik" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça amana أمن z "güvendi, inandı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

emo

İngilizce emo "bir müzik ve kıyafet akımı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce emotional "duygusal" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince emotio "harekete geçme, tahrik etme veya edilme, helecan" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince emouēre, emot- "harekete geçmek veya geçirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince aynı anlama gelen mouēre, mot- fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

emoji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2009]
emoji: japon halkının smileylerle haberleşmesini göz önünde bulunduran apple'ın iphone için çıkardığı smiley paketi.

Köken

Japonca emoji "emotikon, smiley" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca e "resim" ve Japonca moji "harf, karakter" sözcüklerinin bileşiğidir.

Ek açıklama

2011'de Apple IOS 5 işletim sistemine entegre edildikten sonra uluslararası yaygınlık kazandı.


13.01.2018
empas

Fransızca impasse "geçmez, çıkmaz sokak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca passe "geçit" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir.

empati

İngilizce empathy "içinde duyma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca patheía παθεία z "hissetme, duyma" sözcüğünden en+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pásχō, path- πάσχω, παθ- z "hissetmek, acı duymak" fiilinden +ia ekiyle türetilmiştir.

empedans

Fransızca impédence "1. engel olma, direnme, 2. elektrik akımında direnç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince impedire "yoluna ayak koymak, engel olmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pēs, ped- "ayak" sözcüğünden in+1 önekiyle türetilmiştir.

empermeabl

Fransızca imperméable "(sıvı veya gaz) geçirmeyen, nüfuz edilemeyen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince permeare "nüfuz etmek, içine geçmek" fiilinden in+2 önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince meare "geçmek, işlemek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mei̯-¹ "geçmek" biçiminden evrilmiştir.

emperyal

Fransızca impérial "imparatorluğa ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen imperialis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince imperium "imparatorluk" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.