emir2

emeritus

Latince emeritus "«fahri», görev süresini tamamlamış fakat ders verme hakkını saklı tutan öğretim üyesi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince meritus "haslet, hakediş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince merēre "hak etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)mer- "pay almak" kökünden türetilmiştir.

emetik

Fransızca émétique veya İngilizce emetic "kusturucu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen emetikós εμετικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca eméō εμέω z "kusmak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wemh₁- (*wem-) "kusmak" biçiminden evrilmiştir.

emin

Arapça Amn kökünden gelen amīn أمين z "güvenli, güvenilir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amana أمن z "güvendi, inandı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

emir eri

Türkiye Türkçesi emirber "emir-taşıyan, orduda subaya hizmet eden ulak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça amr أمر z "emir, buyruk" ve Farsça bar "getiren, taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir.

emir1

Arapça Amr kökünden gelen amr أمر z "1. buyruk, emir, 2. söz konusu olan şey, konu, iş, maslahat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amara أمر z "buyurdu, emretti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice āmar אמר z "söylemek, buyurmak" fiili ile eş kökenlidir.

emir2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
[[çünkü Oğuzlar ˀamīr diyemez ve elif'i xı'ya dönüştürerek χamīr biçiminde kullanırlardı. Türk ülkesini Samanīlerin elinden alarak fetheden atamıza el-amīr denirdi.]]

Köken

Arapça Amr kökünden gelen amīr أمير z "buyuran, komutan, bey, prens" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amara أمر z "buyurdu" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

Daha fazla bilgi için emir1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

emirül müminin

Bu maddeye gönderenler

amira, amiral, mir (imrahor, miralay, mirliva, mirza), ümera


27.08.2017
emisyon

Fransızca émission veya İngilizce emission "çıkarma, salma, serbest bırakma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince emittere "dışarı salmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mittere, miss- "salmak, göndermek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

emlak

Arapça mlk kökünden gelen amlāk أملاك z "mülkler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça milk ملك z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

emmi

Arapça ˁammī عَمِّى z "amcam" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça ˁamm عَمّ z "amca" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ˁamm עם z "her çeşit akraba" sözcüğü ile eş kökenlidir.

emniyet

Arapça Amn kökünden gelen amn أَمْن z "güvenme, güvenlik" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça amana أمن z "güvendi, inandı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

emo

İngilizce emo "bir müzik ve kıyafet akımı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce emotional "duygusal" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince emotio "harekete geçme, tahrik etme veya edilme, helecan" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince emouēre, emot- "harekete geçmek veya geçirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince aynı anlama gelen mouēre, mot- fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.