emir eri

emir eri
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Cumhuriyet - gazete, 1941]
emir eri

Köken

Türkiye Türkçesi emirber "emir-taşıyan, orduda subaya hizmet eden ulak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça amr أمر z "emir, buyruk" ve Farsça bar "getiren, taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için emir1, +ber maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Türkiye Türkçesi emirber yerine Dil Devrimi döneminde benimsenen deyimdir.

Benzer sözcükler

emirber


25.08.2017
emir1

Arapça Amr kökünden gelen amr أمر z "1. buyruk, emir, 2. söz konusu olan şey, konu, iş, maslahat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amara أمر z "buyurdu, emretti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice āmar אמר z "söylemek, buyurmak" fiili ile eş kökenlidir.