emetik

emekle|mek

Eski Türkçe emgekle- "zahmet çekmek, çabalamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe emgek sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

emekli

Türkiye Türkçesi emek sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lI(g) ekiyle türetilmiştir.

emektar

Türkiye Türkçesi emek ve Farsça dār "tutan" sözcüklerinin bileşiğidir.

emel

Arapça Aml kökünden gelen amal أمل z "umut, beklenti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amala أمل z "umdu, hedefe yöneldi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

emeritus

Latince emeritus "«fahri», görev süresini tamamlamış fakat ders verme hakkını saklı tutan öğretim üyesi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince meritus "haslet, hakediş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince merēre "hak etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)mer- "pay almak" kökünden türetilmiştir.

emetik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 2002]
kusma için de anti emetik grubu ilaçlar veriliyor

Köken

Fransızca émétique veya İngilizce emetic "kusturucu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen emetikós εμετικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca eméō εμέω z "kusmak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wemh₁- (*wem-) "kusmak" biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

Aynı HAvr kökten İngilizce vomit "kusmak" <


10.12.2015
emin

Arapça Amn kökünden gelen amīn أمين z "güvenli, güvenilir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amana أمن z "güvendi, inandı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

emir eri

Türkiye Türkçesi emirber "emir-taşıyan, orduda subaya hizmet eden ulak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça amr أمر z "emir, buyruk" ve Farsça bar "getiren, taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir.

emir1

Arapça Amr kökünden gelen amr أمر z "1. buyruk, emir, 2. söz konusu olan şey, konu, iş, maslahat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amara أمر z "buyurdu, emretti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice āmar אמר z "söylemek, buyurmak" fiili ile eş kökenlidir.

emir2

Arapça Amr kökünden gelen amīr أمير z "buyuran, komutan, bey, prens" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amara أمر z "buyurdu" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

emisyon

Fransızca émission veya İngilizce emission "çıkarma, salma, serbest bırakma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince emittere "dışarı salmak" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mittere, miss- "salmak, göndermek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.