elsine

elips

Fransızca ellipse, ellipt- "1. eksiklik, eksilme, 2. geometride bir şekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen éllipsis έλλιψις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca elleípō ελλείπω, ελλιπ- z "eksik bırakmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca leípō, lip- λείπω, λιπ- z "eksik olmak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir.

elit

Fransızca élite "seçkin, seçilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca élire "seçmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen eligere, elect- fiilinden evrilmiştir.

elli

Eski Türkçe elig veya ellig "50" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe elig "el" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

elma

Oğuzca aynı anlama gelen alma sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe almıla sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan al *mıla "«al renkli mıla»" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

elmas

Arapça ve Farsça almās ألماس z "değerli taşların en serti, elmas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça almās "metallerin en serti, çelik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça elmēşu "değerli bir metal; parlak, parıldayan (tanrılara özgü bir sıfat)" sözcüğünden alıntıdır.

elsine
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
elsine-i nāsde maˁrūfdür [halk dilinde bilinir]

Köken

Arapça lsn kökünden gelen alsina(t) ألسنة z "diller" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lisān لسان z "dil" sözcüğünün afˁila(t) vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için lisan maddesine bakınız.


20.08.2015
elti

Orta Türkçe élti "evli kadın (saygı sözü)" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe élt- "götürmek, taşımak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

elvan

Arapça lwn kökünden gelen alwān ألوان z "1. renkler, suretler, 2. rengârenk, alaca" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lawn لون z "renk, parıltı" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

elveda

Arapça wdˁ kökünden gelen al-wadāˁ الْوَدَاع z "vedalaşma, (Allah'a) ısmarlama" sözcüğünden alıntıdır.

elviye

Arapça lwy kökünden gelen alwiya(t) ألوية z "sancaklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça liwāˀ لواء z "sancak" sözcüğünün afˁila(t) vezninde çoğuludur.

elyaf

Arapça lyf kökünden gelen alyāf ألياف z "lifler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça līf ليف z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.