elek

elek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ Codex Cumanicus, 1303]
sedacius [elek] - Tr: elak

Köken

Eski Türkçe elge- "elemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ele- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

elekçi


05.05.2015
ilek

Orta Türkçe yilek "yemiş, özellikle incir veya incirin erkeği" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yé- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlAk ekiyle türetilmiştir.