eleji

ele güne karşı

Eski Türkçe il kün "dünya ve alem" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe il "devlet, ülke" ve Eski Türkçe kün "?" sözcüklerinin bileşiğidir.

ele|mek

Eski Türkçe elge- "elden veya elekten geçirmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe elig "el" sözcüğünden türetilmiştir.

elebaşı

Türkiye Türkçesi er başı deyiminden evrilmiştir.

elegan

Fransızca élégant "seçkin, zarif" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince elegans "seçici" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince eligere, elect- "(başkalarından) ayırmak, seçmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince legere, lect- "ayırmak, seçmek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

eleğimsağma

Arapça ˁalāˀim-samāˀ علائم السماء z "alaimsema, gökkuşağı" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

eleji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1970]
güldürü, lirik şiir, eleji, astronomi, hitabet, tragedya, dans perileri bunlar.

Köken

Fransızca élégie "ağıt tarzında edebi eser" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen elegía ελεγία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca élegos έλεγος z "ağıt" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

elejiak, elejist


25.08.2017
elek

Eski Türkçe elge- "elemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

elektr(o)+

Fransızca électro+ veya İngilizce electro+ "[bileşik adlarda] elektrik" sözcüğünden alıntıdır.

elektrik

Fransızca électrique veya İngilizce aynı anlama gelen electric sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince vis electrica "«kehribarî güç», kehribar ve benzeri maddelerde bulunan kıvılcımlanma özelliği" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1600 William Gilbert, İng. doğabilimci.) Latince deyim Eski Yunanca ēlektrikós ηλεκτρικός z "kehribarî, kıvılcımlı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ḗlektron ήλεκτρον z "1. altın-gümüş alaşımı, 2. kehribar" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ēléktōr ηλέκτωρ z "parıldayan, kıvılcımlı" sözcüğünden türetilmiştir.

elektroliz

Fransızca électrolyse "kimyasal bir maddeyi elektrikle ayrıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lýsis λύσις z "çözme" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca lúō λύω z "çözmek" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

elektron

İngilizce electron "elektrik yükü taşıyan atomik zerre" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1891 J.D.Stoney, İng. fizikçi.) İngilizce sözcük İngilizce electric sözcüğünden türetilmiştir.