elebaşı

elbise

Ar albisa(t) ألبسة z [#lbs afˁila(t) çoğ.] giysiler Ar libās لباس z [t.] giysi

elcevap

Ar al-cawāb الجواب zcevap (budur)

elçi

<< ETü élçi devlet adamı ETü él devlet, barış +çI

eldiven

§ TTü el Fa dastuvān/dastvān دستوان zeldiven § Fa dast دست zel Fa bān بان ztutan, koruyan

ele|mek

<< ETü elge- elden veya elekten geçirmek ETü elig el

elebaşı

er başı "fitne lideri" [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
dāima fitne ve iχtilāl iḥdāsına saˁy ve χurūc eder olan fitne er başısı kimseye denir el başı [ Zenker, Türkisch-Arabisch-Persisches Handwörterbuch, 1866]
Er-başı oder El-başı: Hauptmann, Rädelsführer er başı [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
er başı: Ön ayak, pīş-kadem, fesad-pīşe olan söz erleri. elebaşı [ Akşam - gazete, 1929]
Sen baştasın, elebaşı sensin...

<< TTü er başı

 er1, baş


14.02.2020
elegan

Fr élégant seçkin, zarif Lat elegans seçici Lat eligere, elect- (başkalarından) ayırmak, seçmek +ent° Lat e(x)+ legere, lect- ayırmak, seçmek

eleğimsağma

<<? Ar ˁalāˀim-samāˀ علائم السماء zalaimsema, gökkuşağı

eleji

Fr élégie ağıt tarzında edebi eser EYun elegía ελεγία za.a. EYun élegos έλεγος zağıt +ia

elek

ETü elge- elemek +Uk

elektr(o)+

Fr électro+ İng electro+ [bileşik adlarda] elektrik