elastik

el+

Ar al ال zharf-i tarif, definite article

el1

<< ETü elig el ETü al- +I(g)

el2

<< ETü il devlet, organize halk

elâ

<< TTü ala renkli, alaca

elan

Ar al-ān الآن zhalen, şimdi, şu anda

elastik

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
haiz olduğu kuvve-i elastikiye ve aksülamel kaidesiyle sıçrayıp düştü

Fr élastique esnek EYun elastikós ελαστικός zittirici EYun elaúnō ελαύνω zitmek, sürmek +istik°

Benzer sözcükler: elastikî, elastikiyet, elastikleşmek

Bu maddeye gönderenler: lastik


26.09.2017
elbette

Ar al-battan/al-battatan البتّاً z [zrf.] mutlaka Ar batt بَتّْ z [#btt] kesin, mutlak +an Ar batta بَتّ zkesti, bitirdi, kararlaştırdı

elbise

Ar albisa(t) ألبسة z [#lbs afˁila(t) çoğ.] giysiler Ar libās لباس z [t.] giysi

elçi

<< ETü élçi devlet adamı ETü él devlet, barış +çI

eldiven

§ TTü el Fa dastuvān/dastvān دستوان zeldiven § Fa dast دست zel Fa bān بان ztutan, koruyan

ele güne karşı

<< ETü il kün dünya ve alem § ETü il devlet, ülke ETü kün ?