elçi

elan

Ar al-ān الآن zhalen, şimdi, şu anda

elastik

Fr élastique esnek EYun elastikós ελαστικός zittirici EYun elaúnō ελαύνω zitmek, sürmek +istik°

elbette

Ar al-battan/al-battatan البتّاً z [zrf.] mutlaka Ar batt بَتّْ z [#btt] kesin, mutlak +an Ar batta بَتّ zkesti, bitirdi, kararlaştırdı

elbise

Ar albisa(t) ألبسة z [#lbs afˁila(t) çoğ.] giysiler Ar libās لباس z [t.] giysi

elcevap

Ar al-cawāb الجواب zcevap (budur)

elçi

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
tarχan tigitler ilçi bilgeler [beyler prensler, devlet adamları vezirler] ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
biliglig ukuşluġ bügü ilçi beg / ikigün ajunda bolur ornu yig [bilgili akıllı alim hükümdarın iki dünyada makamı yüksek olur] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
missus - Fa: frista [firişte] - Tr: elǵi [elci]

<< ETü élçi devlet adamı ETü él devlet, barış +çI

 el2

Not: Karş. Moğ elçin/ilçin "elçi". Schönig 94, "sefir" anlamının Moğolcaya özgü olduğunu savunur. TTü biçimin *ilci olması gerekirken arkaik formun korunması, resmi terimlerde muhafazakârlığa ya da belki Moğolcadan alıntıya işaret eder. Elçin varyant biçimi şüphesiz Moğolcadır.

Benzer sözcükler: büyükelçi, elçilik


09.04.2015
eldiven

§ TTü el Fa dastuvān/dastvān دستوان zeldiven § Fa dast دست zel Fa bān بان ztutan, koruyan

ele|mek

<< ETü elge- elden veya elekten geçirmek ETü elig el

elebaşı

<< TTü er başı

elegan

Fr élégant seçkin, zarif Lat elegans seçici Lat eligere, elect- (başkalarından) ayırmak, seçmek +ent° Lat e(x)+ legere, lect- ayırmak, seçmek

eleğimsağma

<<? Ar ˁalāˀim-samāˀ علائم السماء zalaimsema, gökkuşağı