eko

eklem

Türkiye Türkçesi ekle- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

ekler

Fransızca éclair "1. şimşek, kıvılcım, 2. (hızlı yapıldığı ve hızla tüketildiği için) bir tür pasta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca éclairer "aydınlatmak, ışıtmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen exclarare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince clarus "açık, aydınlık" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

ekliptik

Fransızca écliptique "astronomide burçlar çemberi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ékleipsis έκλειψις z "1. bırakıp gitme, kaybolma, 2. güneş tutulması" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca leípō λείπω, λιπ- z "bırakmak, terketmek, ayrılmak, eksik kalmak" fiilinden ek+ önekiyle türetilmiştir.

ekmek

Türkiye Türkçesi etmek "ekmek" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen ötmek veya etmek sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe üt- "ateşte kızartmak" fiilinden Eski Türkçe +(A)mAk ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

ekmel

Arapça kml kökünden gelen akmal أكمل z "çok kâmil, en kâmil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāmil كامل z "olgun, tam, ermiş" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

eko
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü, 1961]
eko: Yankı.

Köken

Fransızca écho "yankı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ḗχō ήχω z "ses, yankı (ad)" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ḗχō ήχω z "seslenmek, yankılanmak (fiil)" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)weh₂gʰ- (*(s)wāgʰ-) biçiminden evrilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

kateşizm


01.01.2011 den önce
ekol

Fransızca école "okul, sanat veya düşünce akımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince schola "okul" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sχolḗ σχολή z "1. dinlenme, işten geri durma, çalışmak zorunda olmama, 3. ilim, okul" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *seǵʰ- "geri durma, dinme" kökünden türetilmiştir.

ekolayzer

İngilizce equalizer "eşitleyici, ses dengeleme aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1928 Bell Laboratories, ABD.) İngilizce sözcük İngilizce equalize "eşitlemek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aequalis "eşit" sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince aequus "denge, eş" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

ekoloji

Fransızca écologie veya İngilizce ecology "çevrebilim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oíkos οίκος z "ev, yakın çevre" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wói̯ḱ-os biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wei̯ḱ- "klan, kabile, oba" kökünden türetilmiştir.

ekonomi

Fransızca économie "1. iktisat bilimi, 2. tutumluluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oikonomía οικονομία z "ev idaresi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oikonómos οικονόμος z "ev idare eden, kâhya, vekilharç" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca oíkos οίκος z "ev" ve Eski Yunanca némō νέµω z "paylaştırmak, düzenlemek" sözcüklerinin bileşiğidir.

ekose

Fransızca écossais "1. İskoç, 2. İskoç tipi tartan kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Ecosse "İskoçya" özel adından türetilmiştir.