ehliyet

ehemmiyet

Arapça hmm kökünden gelen ahamm أَهَمّ z "daha mühim, çok mühim" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça hamma هَمَّ z "kaygılandı, önemsedi" fiilinin afˁal vezninde kıyas halidir.

ehibba

Arapça ḥbb kökünden gelen aḥibbāˀ أحبّاء z "dostlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabīb "dost, sevgili" sözcüğünün afˁilā vezninde çoğuludur.

ehil

Arapça Ahl kökünden gelen ahl أَهْل z "1. ev halkı, eş(ler), 2. evcil, alışkın, uygun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ahala أَهَلَ z "ikamet etti, ev edindi, evlendi" fiilinin faˁl vezninde türevidir.

ehli

Arapça Ahl kökünden gelen ahlī "evcil (hayvan)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ahl "ev halkı" sözcüğünün nisbet halidir.

ehlibeyt

Arapça ahlu bayt أهل بيت z "hane mensubu, özellikle peygamber sülalesine mensup kişi" sözcüğünden alıntıdır.

ehliyet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
dünyāda gün varsa sende ehliyyet ehliyetname "ehillik belgesi" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Bundan sonra da ehliyetname alamayanlara tercümanlık yaptırılmayacaktır.

Köken

Arapça Ahl kökünden gelen ahlīya(t) "ehillik, işe yarar olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ahl "ehil, alışık" sözcüğünün masdarıdır.

Daha fazla bilgi için ehil maddesine bakınız.

Ek açıklama

Modern kullanımda ehliyetname deyiminden kısaltmadır.

Benzer sözcükler

ehliyetname


24.08.2015
ehram1

Arapça hrm kökünden gelen ahrām أهرام z "Mısır piramitleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça haram هرم z "Mısır piramidi" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ehram2
ehven

Arapça hwn kökünden gelen ahwan أهْوَن z "daha kolay, en kolay, en ucuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hawn هَوْن z "kolay, ucuz, hor, hakir" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

ejakülasyon

Fransızca éjaculation "(aniden ve keskin şekilde) fışkırtma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen eiaculatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince iaculari "(mızrak vb.) fırlatmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince iaculum "atılan şey, atmık, mızrak" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince iacere, iact- "atmak" fiilinden +ul° ekiyle türetilmiştir.

ejderha

Farsça ajdahāk veya ajdahā أژدهاك/أژدها z "İran mitolojisinde efsanevi yılan-kral, dragon" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aji-dahāk "yılan-kral, Dahak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen aji-dahāka- sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde aji "yılan" sözcüğünden türetilmiştir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₃égʷʰi-s (*ógʷʰi-s) biçiminden evrilmiştir.